O nás

Jsme jednotka v online vzdelávání na Slovensku

V našich kurzech učíme lidi programovat webstránky a mobilní aplikace, učíme ich rozumět marketingu, pracovat s grafikou a designom. Združení Learn2Code vzniklo jako reakce na omezené možnosti digitálního vzdelávání na Slovensku a potřebu prispůsobit vyučování individuálním potřebám.

Naše kurzy můžou studenti absolvovat bez vázanosti na místo anebo čas. Nabízíme totiž i vzdelávání prostřednictvím online kurzů, které jsme připravili v spolupráci s desítkami profesionálů z různích oblastí.

Naším cílem je spřístupnit mladé generaci digitální vzdělávání, a tím zvýšit jejich šance na úspěšné uplatnení se na trhu práce. Věříme, že společními silami se nám to podaří.

5 roků
sníváme náš sen
Akreditované
kurzy MŠVVaŠ
90+
skvělých kurzů
15 000+
nadšeních studentů

Další naše projekty

Neustálé zkoušení nových věcí a zlepšování našeho okolí díky technológiím máme v DNA, proto zhlédni i naše další aktivity

Project kidscodr
Project galaxycodr
Project vnucik
Project skillrs

Ďěkujeme partnerům

Díky spolupráci s našimi partneři realizujeme různé aktivity pro podporu
vzdelávání.

Partner azet
Partner martinus
Partner websupport
Partner eset
Partner profesia
Partner sapie