Ochrana osobních údajů

Společnost Learn2Code o.z., sídlem: Kultúrna 278/17, 010 03 Žilina, IČO: 42346703 jako provozovatel internetového sídla www.learn2code.sk (dále jenom „provozovatel“) garantuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plném souladu s nařízením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osob při spracovávaní osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jenom „GDPR“) a so zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údajů a o změne a doplnení některých zákonů v znení pozdejších změn. V žádném případe neposkytujeme tyhle údaje třetí straně.

Z důvodu správního vybavení vaší objednávky a informování o jej průběhu vzniká pro nás potřeba poznat jméno objednávajícího (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační, případne i dodací), telefónní nebo e-mailový kontakt.

Objednávatel dáva poskytovatelovi svůj souhlas na shromaždění a spracování týchto osobních údajů na účely splnení předmětu uzatvoření smlouvy o poskytnutí služeb, a to již do doby jeho písomního nebo telefonického vyjádření nesouhlasu s tímto spracovaním.

Webstránka www.learn2code.sk používá při jakémkolik připojení užívatele a přenose jakýkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášením údajům počas jejich přenosu na internetu a pozměňování takovýchhle údajů třetími osobami. Databázy provozovatele obsahujúce osobní údaje jsou chránené šifrovaním a nevěřejními přístupovými údaji v souladě s nejmodernejšími technickými standardy.

Užívatel – dotčená osoba při své návštěve a dalším používání webových stránek www.learn2code.sk může provozovateli poskytnout své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů užívatele může dojít při dobrovoľní registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailovej adresy, z které možno určit jeho totožnost, anebo při dobrovoľném vyplnení kontaktního formuláře spojeného s vybraním obsahem webových stránok.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nevyhnutnou podmínkou zpracovaní osobních údajů užívatele provozovatelem na účel zasílání newsletterů je udelení souhlasu užívatele se zpracovaním osobních údajů v nevyhnutném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, zatímco tenhle souhlas je jediným právním základem zpracovaní údajů poskytnutých užívatelem (e-mailovej adresy).

Souhlas užívatele dle předošlého odseku nabývá platnost okamihem dobrovolního poskytnutí souhlasu zaškrtnutím příslušného políčka v online formuláři a trvá do odvolání souhlasu užívatelem. Provozovatel má právo zpracovávat poskytnuté údaje během trvání souhlasu.

Objednávatel má právo na změnu nebo odstránení osobních údajů, po kontaktovaní poskytovatele.