Úvod do Data Science v jazyce R

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 2h 59m 41s
Course chapters 23 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Tenhle online kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí věnovat analýze dat, statistice, data miningu, data science a vizualizaci dat. Jazyk R má obrovský počet knihoven, které jsou zdarma a jsou k dispozici na řešení nejrůznějších datových problémů. Programovací jazyk R se v současnosti nejvíce využívá ve všech oblastech, které pracují s daty. Své využití tak najde ve finančním sektoru, výzkumu, ekonometrii, marketingu apod.

Tento úvodní Data Science kurz je vhodný pro každého, kdo chce proniknout do světa pokročilé datové analytiky. Data Science je kombinace statistiky, informatiky a ekonometrie a v posledních letech přinesla revoluci do mnoha odvětví ekonomiky. Účastníci kurzů se na praktických příkladech naučí transformovat data na doporučení, což bude mít v konečném důsledku dopad na lepší byznys rozhodnutí.

Programovací jazyk R je open source a má za sebou mimořádně velkou komunitu lidí, kteří ho neustále aktualizují o nejmodernější techniky. V jazyku R dokážeš používat mnoho analytických technik a poskytuje možnosti, jak analyzovat velké data a data nejrůznějších formátů. Po absolvování Data Science kurzů najdeš uplatnění na pozicích jako datový analytik nebo byznys analytik.


Ať už jsi úplný začátečník nebo pokročilý uživatel R-ka, vždy má smysl jít od základů a pěkně popořadě.

Během tohoto online kurzu tě provedeme od úvodní instalace až po základní operace a na konci kurzu budeš umět používat R- ko a RStudio jako pokročilou kalkulačku, ovládat základní příkazy a pracovat se základními datovými typy. Ukážeme si také operace / kalkulace s vektory, maticemi, dataframy. V tomto kurzu se nevěnujeme rozšířením R-ka, ale jen R-ku samotnému, tedy tazkvanému "base R" nebo R-ku specificky bez rozšíření nebo takzvaných dodatečných packege-ů.

Co všechno se naučíš?

 • jak funguje R- ko jako objektově orientovaný jazyk,
 • jak se přidělují hodnoty objektem a jak se dále s uloženými objekty pracuje,
 • pracovat v R-ku s vektory jako kalkulacemi s vektory,
 • pracovat s jinými objekty a vektory,
 • provádět kalkulace s vektory,
 • jako v R-ku provádět selekce prvků vektoru a jako R- ko indexuje prvky,
 • pracovat s listy v R-ku,
 • pracovat s maticemi v R-ku,
 • jak na dataframy  v R-ku,
 • fungování indexace při dataframe jazycích a jak přejmenovávat proměnné / sloupce dataframe uv R-ku,
 • tipy na efektivní práci v R-ku

Co všechno dostaneš

 • v kurzu na tebe čeká   23   videotutoriálů
 • téměř   3   hodiny videa
 • certifikát   o absolvování kurzu
 • garance vrácení peněz   v případě, že s kurzem nebudeš spokojený
 • moderované   diskusní fórum, ve kterém na tvoje otázky odpovídá lektor
 • zdrojáky a data ke stažení


Seznam kapitol online kurzu

 • O projektu Data Science kurzů, Linky & Kontakty  
 • Co je Data Science a jak R- ko vzniklo?  
 • Struktura kurzu / Co se během kurzu naučíš  
 • Instalace R-ka a RStudia  
 • Otevíráme RStudio  
 • R- ko jako objektově orientovaný jazyk  
 • Práce s vektory v R-ku  
 • Jiné typy objektů a vektorů v R-ku  
 • Součet vektoru a funkce sum () v R-ku  
 • Indexace a selekce prvků v R-ku  
 • Selekce prvků vektoru v R-ku  
 • Práce s list-mi v R-ku  
 • Práce s maticemi v R-ku  
 • Ostatní operace s maticemi v R-ku  
 • Otáčíme / transponovat matice v R-ku  
 • Dataframe -yv R-ku  
 • Přidáváme řádky do dataframe uv R-ku  
 • Indexace a přejmenovávání proměnných v R-ku  
 • Selekty & výřezy dataframe-ů v R-ku  
 • Faktory v R-ku  
 • Projektově orientovaný workflow a další funkce R-ka  
 • Tipy na efektivní práci v R-ku  
 • Závěr online kurzu
Online kurz Úvod do Data Science v jazyku R je možné vyzkoušet i zdarma!