SQL Data analýza I.

Zpět na kurzy

Všechny ONLINE kurzy

od 1 299,00 KČ

Všechny online kurzy od 1 299 KČ

Více info

Course duration 3h 35m 0s
Course chapters 48 kapitol
Course difficulty Začátečník

Popis online kurzu

Data analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tyto pojmy v posledních letech slýcháme snad na každém rohu a občas to vypadá, jako by na datech závisely osudy celých firem. To může znít jako přehnaná představa, ale čím dál více se ukazuje, že správné porozumění informacím, které společnosti, vlády i my všichni máme k dispozici, zvyšuje naší efektivitu, tržby či zákaznickou spokojenost, pomáhá snižovat náklady, a především nám otevírá obzory pro další růst a prosperitu. 

Často je však snadné se v miliónech střípků informací s různou strukturou a z různých zdrojů ztratit. Proto jsou tu kurzy jako je tento, aby vám vstup do oboru datové analýzy co nejvíce usnadnily. 

Projdeme si zde proto jak samotné základní pojmy, které při práci v této branži budete používat na každodenní bázi, tak i „best practice“ metody pro vytváření moderních a hlavně funkčních datových řešení. S tím samozřejmě přímo souvisí i praktická znalost SQL, které je takovým úředním jazykem všech analytiků. 

Cílem tohoto kurzu je tedy stručně, jasně a prakticky vysvětlit, co datová analýza běžně obnáší, a jaké pojmy či operace je dobré znát ať už na pohovor, k samotné práci či pro osobní účely. 

Pokud vás získání takových znalostí láká, pojďme se společně do světa (spíše vesmíru) dat podívat!

Co se naučíš

 • Co jsou big data, data science a BI
 • Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče
 • Kardinality vztahů mezi tabulkami
 • SQL Datové typy
 • Integrita dat a databázové transakce
 • Normalizace databáze
 • Datové modely
 • Co je SQL, DBMS a ODBC
 • Co je DDL, DML a DQL
 • Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
 • Klauzule pro každodenní práci s SQL
 • Nástroje pro efektivní data analýzu
 • CASE a nejpoužívanější SQL funkce 

Co všechno dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičení a domácí úkoly,
 • certifikát o absolvování kurzu,
 • garance vrácení peněz v případě nespokojenosti s kurzem.

Osnova online kurzu

 • ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾    

  •  Lekce 1: Co jsou big data, data science a BI?  

  •  Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?  

  •  Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami  

  •  Lekce 4: Datové typy  

  •  🎁 BONUS 1: Datové typy  

  •  Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce  

  •  Lekce 6: Normalizace databáze  

  •  Lekce 7: Datové modely  

  •  Lekce 8: Co je SQL, DBMS a ODBC?  

  •  🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server  

 •  KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄 

  •  Lekce 9: Co je DDL, DML a DQL?  

  •  Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení  

  •  🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE  

  •  Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL  

  •  🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL  

  •  Lekce 12: DDL – CREATE a indexy  

  •  Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení  

  •  Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení  

  •  🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP  

  •  Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE  

  •  🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE  

  •  Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL  

 •  KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷

  •  Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY  

  •  Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další  

  •  Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH  

  •  🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory  

  •  Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT  

  •  Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY  

  •  🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY  

  •  Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)  

  •  Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN  

 •  NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰

  •  Lekce 24: Views – Pohledy  

  •  🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views  

  •  Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí  

  •  🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL  

  •  Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT  

  •  🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT  

  •  Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované  

  •  🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy  

  •  Lekce 28: Funkce  

  •  🎁 BONUS 4: Funkce  

  •  Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů  

  •  Lekce 30: CASE  

  •  🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce  

  •  Lekce 31: DML – MERGE  

  •  🎁 BONUS 5: Klávesové zkratky v SSMS

Online kurz SQL Data analýza I. je možné vyzkoušet i zdarma!

Instruktor

Marek Čech

Marek Čech